Το 2013 θα υπάρξουν ευκαιρίες και στην Ελλάδα

Την επόμενη ημέρα στην αγορά ακίνητης περιουσίας σκιαγραφεί ο μεγαλοεπενδυτής Στυλιανός Ζαββός, διευθύνων Σύμβουλος του Zeus Capital Partners, μέλος του Ευρωπαϊκου Συμβουλίου για τις Διεθνείς Σχέσεις του “European Council on Foreign Relations” και του Διεθνούς Συμβουλευτικού Συμβουλίου του “International Crisis Group”. Μιλάει στο RE+D για το μέλλον της Ευρωζώνης, το Ελληνικό τραπεζικό σύστημα, την προσπάθεια διάθεσης των ακινήτων του Ελληνικού Δημοσίου, αλλά και τις ευκαιρίες που θα δημιουργηθούν στο αμέσως προσεχές διάστημα…

Read the full article here.